MØLLEBJERGVEJ

Slagtesvinestald: her modtages grise fra klimastalden på Nedre Hestlundvej 16., ca. 1.500 grise.
Grisene sælges alle til slagteriet.